گن لاغری بازو را ببندید و هر چه می خواهید بخورید ولی لاغر بمانید

گن

کاهش وزن یک فرآیند تدریجی است و اگر وزن با بستن گن لاغری بازو سرعتی که پیش‌بینی می‌کرده کاهش پیدا نکند، ممکن است فرد احساس دلسردی کند. زمانی که به برنامه کاهش وزن یا حفظ وزن پایبند باشید، برخی روزها سخت تر از روزهای دیگر خواهند بود. یک برنامه موفق کاهش وزن مستلزم آن است […]