گلدان فیروزه کوبی 16 سانتی موجب جشن ازدواج در پاریس شد

گلدان

اگر قصد دارید چندین نوع گیاه را در یک گلدان فیروزه کوبی 16 سانتی قرار دهید، بهتر است گیاهان بلند را در مرکز قرار دهید، سپس گیاهان کم ارتفاع را دور تا دور و در نهایت گیاهان آویزان را در لبه قرار دهید. هنگام کاشت آنها را با فاصله 10 تا 15 سانتی متر از […]