پسته اکبری درجه یک را به همراه داشته باشید تا هیچ چیز از ذهنتان پاک نشود

پسته

از شیرین تا شور، از کیک گرفته تا بستنی و پستو در واقع می توانید پسته اکبری درجه یک را با هر چیزی بخورید. در اینجا پسته عمدتاً به صورت تفت داده شده و نمک زده به عنوان میان وعده بین وعده های غذایی مصرف می شود. با این حال، کاربردهای بسیار دیگری نیز وجود […]