پد الکلی پنکل که به تنهایی دارو برای کمر درد شناخته شد

یکی از لوازم اصلی اکثر کابینت های دارویی ایزوپروپیل الکل است که بیشتر به عنوان الکل مالشی شناخته می شود. مدت‌هاست که از آن به روش‌های مختلف، به ویژه برای تمیز کردن بریدگی‌ها و زخم‌ها استفاده می‌شده است. اما امروزه جامعه پزشکی دیگر این عمل را توصیه نمی کند. مطالعات نشان داده است که مالیدن […]