سازمان های شیلات منطقه ای، با سپاس قدردانی می شود کمک های ویژه

نویسنده مایل است از کمک و مشاوره ارزشمند کارکنان موسسه قدردانی کند دپارتمان شیلات و آبزی پروری فائو و به ویژه مشاور حرفه ای و کارکنان کل در بخش محصولات و صنایع ماهی، بدون کمک آنها این مطالعه را انجام داد نمی توانست انجام شود جرمی ترنر پشتیبانی فوق‌العاده‌ای را در تمام طول انجام داد. […]