با قوطی فلزی رب می توان خانه ساخت

قوطی

نمونه برداری: مارک های مختلف رب گوجه فرنگی کنسرو شده با قوطی فلزی رب شماره دسته های مختلف و بسته بندی شده در تاریخ های مختلف در ماه های مه تا آگوست 2009 از فروشگاه های خرده فروشی در آگبور و واری، نیجریه خریداری شد. انتخاب برندها با دقت انجام شد تا تنوع برندهای مصرف […]