خانمی که فرش 9 متری ساوین را خریداری کرد و از راه رفتن روی آن همه را منع کرد

فرش

در طول دوره مورها (مسلمانان) تولید در آلکاراز در استان آلباسته و همچنین در شهرهای دیگر ضبط شد. تولید فرش پس از تسخیر مجدد مسیحیان در آلکاراز ادامه یافت در حالی که کوئنکا که برای اولین بار به عنوان یک مرکز بافندگی در قرن دوازدهم ثبت شد، اهمیت فزاینده ای پیدا کرد و در قرن […]