عدس منبعی از پری بیوتیک است که فلور روده را تغذیه می کند

عدس قرمز ترکیه یکی از اولین محصولات اهلی شده است که در رژیم غذایی روم و مصر باستان دیده می شود. بسیاری از کشورها از عدس به عنوان یک غذای اصلی لذت می برند، زیرا طعمی خاکی، ملایم و آجیلی دارد که در دستور العمل های مختلف به خوبی عمل می کند. کانادا پیشتاز تولید […]