شیلنگ آب خانگی موجب مرگ پیر مردی شد

شیلنگ

یکی از برندهای پیشرو در شیلنگ آب خانگی لوله آبیاری کشاورزی در جهان است. این کسب و کار خانوادگی که در سال 1985 تاسیس شد و دفتر مرکزی آن در تایوان است، مخفف نوآوری، سنت و سبک استثنایی است. شرکت جارل اینترپرایزز یک سازمان معتبر است که در زمینه تولید و عرضه لوله های باران، […]