شکر پنیر شیرازی مهریه تک دختر یک تاجر شیرازی بود

شکر

وقتی به شکر پنیر شیرازی فکر می کنید، اولین چیزی که احتمالاً به ذهنتان خطور می کند شیرینی است، و در حالی که غذاهای پخته شده، غذاهای خوش طعم و نوشیدنی ها را شیرین می کند، کاربردهای شکر بسیار زیاد است، شکر پنیر برای بسیاری از مردم دوست داشتنی می باشد. شکر می تواند طعم، […]