با دمپایی دستشویی جلو بسته می توان در باران راه رفت

دمپایی

از این نوع دمپایی ها در ورزش های مختلف و انواع محیط های ورزشی و تفریحی مانند باشگاه ها و استادیوم ها برای جلوگیری از بیماری، آلودگی و آسیب نرساندن به پا استفاده می شود. زیرا اکثر دمپایی های اسپرت مردانه به صورت استاندارد و با رعایت کلیه نکات پزشکی در این زمینه ساخته می […]