استعمارگران اسپانیایی در قرن شانزدهم پرو در عملیات استخراج تهاجمی طلا

دستبند طلا

در قرن شانزدهم پرو، جوامع کچوا شاهد تأثیرات اشتیاق سیری ناپذیر استعمارگران اسپانیایی به طلا و نقره بودند، که عملیات استخراج تهاجمی آنها با استفاده از نیروی کار بومی اندکی پس از ورود آنها به آند در دهه 1530 آغاز شد. در دهه 1600، فیلیپه گوامان پوما د آیاالا، کاتب کچوا، ترشی گل کلم  گفتگوی […]