می تواند توسط کسانی که آلرژی های مختلف مانند عدم تحمل لاکتوز

مخلوط عسل و آب را به خمیر کنجد گرم شده اضافه کنید و مخلوط کنید. مخلوط را در ظرفی ریخته و سرو کنید. حلوا را در صورت عدم استفاده در فریزر قرار دهید. این دستور العمل ها با حلوا ارده اردکان از دستورالعمل های بالا به راحتی تهیه می شوند. چه بهتر این است که می […]