بیل مکانیکی هپکو 900 که موجب تصادف خطرناک شد

بیلی با بیل مکانیکی هپکو 900 شهر را به خوبی می شناخت و بنابراین، حتی در تاریکی، توانست راه خود را به معدن کاری که در آن روز در آن کار می کرد، بیابد. وقتی به محل رسید، احساس خستگی کرد و در حالی که به دیوار سرد و مرطوب بیل مکانیکی نگهبانی تکیه داده بود، به خوابی عمیق، اما آزاردهنده فرو رفت.

او در خواب دید که دوباره بیل مکانیکی شده است و از این به بعد درون آرام و دلپذیر شد. اما پس از یک ثانیه، نیرویی ناشناخته او را مانند یک تکه پلاستین کشید و فشار داد. و حالا به جای ماشین یا یک سگ یا یک قایق یا یک نفر ظاهر شد …

بیلی از سر و صدا بیدار شد. این کارگران بودند که با تجهیزات خود شروع به آمدن به محل ساخت و ساز کردند. یکی از آنها متوجه مردی شد که پشت تریلر نشسته بود:
– هی پسر! کارگر فریاد زد – تو تازه واردی؟
بیلی با تردید گفت: آره.
پس یک بیل بردارید و دست به کار شوید!

بیلی بلند شد و با بقیه رفت سر کار. در ابتدا برای او غیرعادی بود – دستانش اطاعت نمی کردند و همچنین این انگشتان (به اندازه ده!) نمی خواستند به طور هماهنگ عمل کنند. اما به زودی اوضاع بهتر شد.

خیلی زود وقت ناهار فرا رسید. همه کارگران به سمت آلاچیق رفتند. بیلی بی سر و صدا به سمت جایی که تجهیزات ایستاده بود خزید.

او زمزمه کرد: «هی، بچه ها، من هستم، بیلی کوچولو. بیل مکانیکی. چرخ جادویی واقعا کار می کند. باور نمیکنی چه بلایی سرم اومد…

اما فناوری ساکت بود. حتی یک بیل مکانیکی نیز نشانه های حیات را نشان نداد. گویی همه آنها فقط انبوهی از فلز بی روح بودند. بیلی هر چقدر تلاش کرد تا توجه آنها را جلب کند، هیچ چیزی به دست نیامد.

مجبور شدم بدون هیچ چیز به آلاچیق نزد کارگران برگردم و آنچه را برای شام داده بودند بخورم. طعم غذای انسان کمی عجیب بود، اما بوی آن به اندازه روغن ماشین بود.