برای کنترل عوامل تأثیرگذار تخمیر خیار محققان تلاش‌های زیادی بر روی فناوری‌های مدرن و پیشرفته انجام داده‌اند

فسادپذیری کالا یک محدودیت مهم در بازار خیار است. بنابراین، کاهش درجه فسادپذیری و طولانی شدن زمان نگهداری پس از برداشت ضروری است.

سیستم های کشاورزی نامناسب و مدیریت ضعیف زراعی عامل عملکرد پایین خیار است.

وضعیت کیفیت باروری خاک برای رشد و نمو خیار ضروری است.

با مدیریت خوب رطوبت و کود، عملکرد مطلوب خیار خیار گلخانه ای است به دست آید.

روش‌های آبیاری مرسوم از جمله آبیاری غرقابی، آبیاری جویچه‌ای و آبیاری قطره‌ای به دلیل هزینه کم یا عملیات ساده برای مدت طولانی در کشت خیار به‌طور خیار خاردار بوته ای مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

با این حال، این روش‌های آبیاری آبیاری سطحی هستند و با فشار مثبت هدایت می‌شوند که ممکن است باعث کاهش راندمان مصرف آب، هدر رفتن آب و از دست دادن مواد مغذی شود.

برای حل این مشکلات، روش آبیاری جدید مانند آبیاری با فشار منفی که آزادسازی خودکار آب را بر اساس اختلاف پتانسیل آب خاک کنترل می‌کند، باید تشویق شود.

استفاده ناکافی از کود باعث حاصلخیزی پایین خاک می شود که خیار گلخانه ای ویهان تواند مواد مغذی کافی برای رشد طبیعی خیار را فراهم کند. کاربرد تلفیقی کود معدنی و آلی مفیدتر از استفاده انحصاری از کودهای معدنی یا کودهای آلی در تولید خیار است.

علاوه بر این، منابع کود خیار گلخانه ای درختی حل یا تجزیه شوند تا مواد مغذی برای گیاهان خیار در دسترس باشد، بنابراین حاصلخیزی خاک به آب، دما و تراکم خاک نیز بستگی دارد.

در نتیجه، استراتژی های مدیریت خاک مانند آبیاری با فشار منفی، کوددهی فصلی، استفاده از مالچ های آلی و خاک ورزی حفاظتی باید به طور مناسب برای تولید پایدار خیار اعمال شود.

 • منابع:
  1. Introductory Chapter: Studies on Cucumber
 • تبلیغات: 
  1. چاقی دانش آموزان و ربط آن به کوله پشتی
  2. اخبار جنجالی برنامه تلویزیونی
  3. همبستگی بین اضطراب امتحان بالا و لیمو ترش
  4. در بازه 6 ماهه به موفقیت مالی برسید